= Spedizione da magazzino CDU  = Spedizione da magazzino esterno
Codice ø
mm
Lunghezza totale
mm
N06025 0105-,--5125
N06025 0106-,--6160
N06025 0108-,--8180
N06025 0110-,--10200
N06025 0112-,--12250
N06025 0114-,--14320
N06025 0116-,--16400
N06025 0118-,--18500
N06025 0120-,--20630CDU - Condivisione link
Area Download
 

 

 
CDU - Consorzio Distributori Utensili - Caponago (MB) - Tel. 02 95746081 - P.ta IVA 10720500155 Privacy Condizioni d'uso