Codice Dimensioni LxPxH
mm
V40010 0005-,-- 109x100x53
V40010 0010-,-- 111x168x76
V40010 0015-,-- 160x250x129
V40010 0020-,-- 345x250x129
V40010 0025-,-- 220x355x167
V40010 0030-,-- 333x505x187Allegati
 

 

 
spacer
dummy