Codice Forza di ritegno
N
Apertura
°
Vite di pressione
MxL
Peso
Kg
A
mm
A1
mm
A2
mm
A3
mm
B
mm
B1
mm
C
mm
C1
mm
C2
mm
ø D
mm
F
mm
H
mm
L
mm
L1
mm
M
C60327 0005-,--2700756x540,2212,734,522,95,826,938,624,112,735,66,1119,983,6496
C60327 0010-,--4500808x630,5419,149,331,88,631,849,331,819,14,17,18,4182,1112,473,28
C60327 0015-,--62008010x791,16-64,331,816,345,266,543,228,75,38,610,7230,6154,490,210Allegati
 

 

 
spacer
dummy